کتاب های تخصصی عمران

لیستی از آخرین محصولات فن آموز در این دسته

طراحی اعضا سازه ی فولادی

70,000 تومان 30,000 تومان
فروش

Ant Colony Optimization

15,000 تومان 5,000 تومان
فروش

(2016,Principles of Foundation Engineering(Braja M. Das

10,000 تومان 5,000 تومان
فروش

فرترن در یک نگاه

22,500 تومان 5,000 تومان
فروش
فروش

An Introduction to Continuum Mechanics

15000 – رایگان!
فروش

Introductory Geotechnical Engineering

15,000 تومان 5,000 تومان
فروش

آموزش جامع نرم افزار Arc GIS

25,000 تومان 5,000 تومان
فروش

(Strength of materials(by Surya Patnaik

15,000 تومان 5,000 تومان
فروش

Foundation Engineering Handbook by Robert Dey

15,000 تومان 5,000 تومان
فروش

Steel Design

15000 – رایگان!
فروش
فروش

Introductory finite element method

12,000 تومان 5,000 تومان
فروش

اصول متره و ریز متره (ابنیه)

50,000 تومان 25,000 تومان
فروش

(Welding Inspection Handbook (AWS

15000 – رایگان!
فروش

Seismic Evaluation and Retrofi t of Existing Buildings

30,000 تومان 5,000 تومان
فروش

(Pavement Analysis and Design (2nd Edition

32,000 تومان 8,000 تومان
فروش

خرابی در سازه‌های بتنی

18,000 تومان 15,000 تومان
فروش

کتاب های تخصصی معماری

لیستی از آخرین محصولات فن آموز در این دسته

کتاب های تخصصی مهندسی کامپیوتر

لیستی از آخرین محصولات فن آموز در این دسته

Ant Colony Optimization

15,000 تومان 5,000 تومان
فروش

Introductory finite element method

12,000 تومان 5,000 تومان
فروش
فروش