کتاب های تخصصی عمران

لیستی از آخرین محصولات فن آموز در این دسته

خرابی در سازه‌های بتنی

18,000 تومان 15,000 تومان
فروش

(Strength of materials(by Surya Patnaik

15,000 تومان 10,000 تومان
فروش

Ant Colony Optimization

15,000 تومان
فروش

Steel Design

25,000 تومان
فروش
فروش

(Pavement Analysis and Design (2nd Edition

32,000 تومان 8,000 تومان
فروش
فروش
فروش

طراحی اعضا سازه ی فولادی

70,000 تومان 50,000 تومان
فروش
فروش

فرترن در یک نگاه

22,500 تومان
فروش

Seismic Evaluation and Retrofi t of Existing Buildings

30,000 تومان 10,000 تومان
فروش
فروش
فروش

کتاب های تخصصی معماری

لیستی از آخرین محصولات فن آموز در این دسته

کتاب های تخصصی مهندسی کامپیوتر

لیستی از آخرین محصولات فن آموز در این دسته

Ant Colony Optimization

15,000 تومان
فروش
فروش
فروش