بزن روی تب مد نظرت

کتب

فروش

خرابی در سازه‌های بتنی

18,000 تومان 15,000 تومان
فروش
فروش
فروش
فروش

تعیین فشار جانبی یک دیوار حائل وزنی

35,000 تومان 24,800 تومان
درباره محصول درباره مدرس تعیین فشار جانبی یک دیوار حائل وزنی یکی از  مهمترین سازه های نگهبان در مقابل نیروهای…
0 فروش
خرید محصول

حراجی