کمی درباره کافی کُرنرها

کافی کُرنرها (Coffee Corner) دوره‌هایی کوتاه، بین نیم ساعت تا 2 ساعت، هستند که به صورت رایگان و غیر رایگان در این پلتفورم ارائه می‌شوند و برتری آن‌ها نسبت به آموزش کوتاه وب‌سایت‌های دیگر آن است که این آموزش‌ها کاملا کاربردی برای هدفی خاص (رشته یا کاربردی خاص) به صورت تخصصی تهیه شده‌اند و دانشجو می‌تواند به راحتی از طریق آنها به اطلاعات تخصصی در زمینه مد نظر خود همراه با آموزش نرم‌افزار بپردازد.

مدلسازی آزمایش سه محوری در حالت تحکیم یافته زهکشی شده

50,000 تومان 26,600 تومان
درباره محصول درباره مدرس مدلسازی آزمایش سه محوری در حالت تحکیم یافته زهکشی شده آزمایش سه محوری یکی از مهمترین…
0 فروش
خرید محصول

تعیین ظرفیت باربری شمع در حالت کوتاه مدت و بلند مدت

45,000 تومان 36,600 تومان
درباره محصول درباره مدرس تعیین ظرفیت باربری شمع در حالت کوتاه مدت و بلند مدت در طراحی شمع و گروه…
0 فروش
خرید محصول

تعیین فشار جانبی یک دیوار حائل وزنی

35,000 تومان 24,800 تومان
درباره محصول درباره مدرس تعیین فشار جانبی یک دیوار حائل وزنی یکی از  مهمترین سازه های نگهبان در مقابل نیروهای…
0 فروش
خرید محصول

آموزش ژئواستدیو 2018

رایگان!

در کنار مدل‌های فیزیکی، مدلسازی عددی به عنوان یک ابزار قدرتمند با هدف تعمیم نتایج مدل‌سازی فیزیکی، مورد استفاده بسیاری…

شبیه‌سازی آزمایش سه‌محوری(پلکسیس2020)

60,000 تومان 34,200 تومان
درباره محصول درباره مدرس در این کورس آموزشی و کاربردی خواهیم آموخت که چگونه یک آزمایش سه محوری در نرم‌افزار…
3 فروش
خرید محصول

تعیین خطوط هم پتانسیل و خطوط جریان در یک سد بتنی دارای آب بند

30,000 تومان 28,000 تومان
درباره محصول درباره مدرس مدلسازی تعیین خطوط هم پتانسیل و خطوط جریان در یک سد بتنی دارای آب بند در…
0 فروش
خرید محصول

مدلسازی ظرفیت باربری پی نواری بتنی در نرم افزار آباکوس

46,000 تومان 21,300 تومان
درباره محصول درباره مدرس مدلسازی ظرفیت باربری پی نواری بتنی در نرم افزار آباکوس در طراحی سازه ای و طراحی…
0 فروش
خرید محصول

مدلسازی گود برداری شیب دار در نرم افزار آباکوس

47,000 تومان
درباره محصول درباره مدرس مدلسازی گود برداری شیب دار در نرم افزار آباکوس در طراحی های ژئوتکنیکی، گودبردای ایمن یکی از…
3 فروش
خرید محصول

آشنایی کلی با ماژول های نرم افزار آباکوس (مدلسازی تیر دوسر گیردار)

رایگان!
درباره محصول درباره مدرس آشنایی کلی با ماژول های نرم افزار آباکوس (مدلسازی تیر دوسر گیردار) نرم افزار آباکوس نرم…