آموزش‌های لقمه‌ای مجموعه ای از مینی ویدئوهای آموزشی سه دقیقه تا نیم ساعته است که به صورت رایگان در این پلتفرم ارائه می‌شود تا افراد پاسخ پرسش‌های خود را در زمانی سریع و به صورت کاملا کاربردی بیابند.

اکسل

فیلترشکن را روشن کنید.

روی هم اندازی منحنی ها در اکسل رایگان

محاسبه شیب نمودار در اکسل (Excel) و ورد (Word) رایگان

نوشتن فرمول در اکسل رایگان

نحوه ی رسم خط مماس بر نمودار در یک نقطه مشخص رایگان

وُرد

فیلترشکن را روشن کنید.

ایجاد سربرگ هوشمند در وُرد رایگان

آموزش جداکردن بخش‌ها در ورد و ایجاد تنظیمات متفاوت در هر بخش رایگان

ذخیره کردن فونت همراه با فایل ورد رایگان

ترکیب صفحات افقی با عمودی در ورد رایگان

مرتب سازی متنی بر اساس حروف الفبا یا تاریخ یا ... در برنامه ورد رایگان

محاسبه شیب نمودار در اکسل (Excel) و ورد (Word) رایگان