سبد خرید 0

PLAXIS 2D & 3D

PLAXIS 2d&3d‎

لیستی از آخرین محصولات فن آموز در این دسته

PLAXIS 2D & 3D

رایگان!
به منظور پیش بینی، طراحی و بررسی های حاصل از یک پروژه عمرانی بر محیط خاکی، از نرم افزارهای مختلفی…

Triaxial test with hardening soil model

رایگان!
به منظور پیش بینی، طراحی و بررسی های حاصل از یک پروژه عمرانی بر محیط خاکی، از نرم افزارهای مختلفی…

در مجله فن‌آموز می‌خوانیم...

keyboard_arrow_up