آنالیز سدخاکی با نرم افزار Geo-Studio

250,000 تومان 60,000 تومان
معرفی دوره ویژگی دوره کورس آموزشی آنالیز سدخاکی با استفاده از نرم افزار GEO-STUDIO 2018 🔰 اهمیت پرداختن به این موضوع…
0 فروش
خرید محصول

بررسی خاک‌های روانگرا و راه‌کارهای بهسازی آن‌ها

45,000 تومان 24,800 تومان

با فن آموز بهترین باش…

0 فروش
خرید محصول

پروژه کامل طراحی سدخاکی همگن

60,000 تومان 45,000 تومان

با فن آموز بهترین باش…

3 فروش
خرید محصول

پروژه کامل طراحی سدخاکی ناهمگن

60,000 تومان 45,000 تومان

با فن آموز بهترین باش…

4 فروش
خرید محصول